İK Danışmanlık Hizmetleri

Has Gourp İnsan Kaynakları bünyesinde yapılan İK Danışmanlık hizmeti norm kadro dışında kalan personel özlük işlerinin yanı sıra ,İk planlaması, ik seçme ve yerleştirme, ücretlendirme yönetimi , performans değerlendirme , İk eğitim ve geliştirme işlevlerini kapsamaktadır. Bu hizmetleri sunarken kurumları çalışanları ile birlikte hedeflerine taşıyacak, performans ve potansiyeli objektif – standardize edilmiş sistemlerle değerlendiren, bireyler aracılığı ile kurumun gelişimini sağlayan, İnsan Kaynakları süreçlerinin uygulanmasını sağlamaktır.